[Video] Meurt Proprieter Villa Lotus: Viktim-la So Neve “Se enn gran pert pou lafami”

Tristes ek inkonpreansyon. Se bann santiman ki bann pros Rabin Kumar Tuhobul resanti apre lamor trazik viktim-la. So lekor finn retrouve dan enn parmi bann lasam villa-la ki trouv dan Trou-aux-Biches azordi, Merkredi le 11 Oktob.

Se gardyin propriete-la ki finn fer sa dekouvert-la ver 7hr gramatin. Viktim-la, ti dan pozisyon asiz, li ti ena enn blesir lo so fron. Ti ena dezord partou dan lasam-la.

Li finn alert lapolis deswit. Bann limie Criminal Investigation Division (CID) lokalite finn mande sur plas. Zot pa finn tarde pou konstate ki bann asasin finn pran bann disk dur bann kamera surveyans.

Video:

Avikrit, neve viktim-la, finn konfie avek Inside News. Li rakonte ki so tonton ti deza viktim de vol dan le-pase. Dan premie ka, de individi kagoule ti kokin Rs 45 000 depi so kof-for.

Deziem vol-la ti arive kan bann malfra inn fer irupsyon kot li pou kokin kof-for ki ti kontenir Rs 100 000 anviron. Pandan sa vol-la, proprieter-la ti blese lo so lamin ek lipie apre ki li ti gengn kout sab.

Comments

comments