[Audio] Bel-Air-Rivière-Sèche: Belmer-la Inn Bwar Dilo Zavel Par Li Mem

Revirman sitiasyon dan lanket lo zen fam ki soupsone pou fors so belmer, ki ena 62 an, pou bwar dilo zavel Dimans le 8 Oktob. Dapre bann abitan Bel-Air-Rivière-Sèche, se belmer lamem ki finn bwar sa sibtans nosiv-la pou piez so belfi ki ena 20 an. Sa zafer-la inn refere avek lapolis.

Dapre enn abitan, plizir dimoun inn trouv belmer-la sorti enn sipermarse avek enn boutey zavel dan lamin, Dimans dernie.

“Se landimin ki nou finn aprann ki li finn akiz so belfi. Nou fer leneseser ki pa pini enn inosan dan sa zafer-la.”

Nou finn donn nou versyon avek lapolis. Zen fam-la dan prizon ek li ena enn zanfan de zan,” nou interlokuter dir.

Audio:

Dapre sa temwin-la, se pa premie fwa ki viktim-la inn fer enn akizasyon parey kont enn parmi so bann belfi.

“Li ti deza akiz enn lot belfi pou donn li dilo zavel,” li finn deklare lo Radio Plus azordi, Zedi le 12 Oktob.

Comments

comments