Baie-du-Tombeau: 4 Zenes Refiz Pey ‘Madam Kontroler’. Saki Ariv Madam-la Apre Byin Sokan.

Enn receveuse bis konpagni United Bus Servis inn pass enn move letan dan lamin kat individi dan Baie-du-Tombeau yer, Merkredi le 11 Oktob.

Sa agresyon-la finn deroule akoz enn alterkasyon ant enn receveuse ek kat adolesan ki pa ti ena zot ‘bus pass’.

Bann zenes-la inn refuz pou pey zot tiket bis ek receveuse-la inn amen zot stasyon lapolis Plaine-Verte.

Apre sa, bis-la inn kontinie so larout ver Baie-du-Tombeau. Me kan bis-la inn ariv Pont Bruniquel, enn loto finn aret divan li ek kat personn, ladan de fam, inn desann depi veyikil-la.

San donn letan, enn parmi bann fam-la inn agres receveuse-la. “Mo pann kapav fer naryin pou evit bann kou ki linn donn mwa,” viktim-la rakonte. Enn gro bagar inn leve ek receveuse-la inn blese.

Receveuse-la inn admet lopital avek plizir fraktir dan lebra ek lazam. Lapolis inn ouver enn lanket pou fer lalimiyer lo sa zafer-la.

Comments

comments