[Exclusive] Kamla Anvway Bann Foto Touni Pou Provok Bann Zom

Enn madam marye, ki apel Savita ek ena 45 an, inn apros nou azordi pou explik problem li pe gengne dan so menaz akoz enn denome Kamla* (non fiktif). Nou interlokuter dir nou ki Kamla provok bann zom marye pou sorti avek li pou gengn kas. Ek sa pe fer boukou dezord dan lavi maryaz plizir personn.

Savita explike: “Lot zour-la mo ti pe servi mo bofrer so portab ek monn soke pou trouv enn video oze enn fam. Kan mo guet byin mo trouv fam-la anvway li plizir mesaz ek li finn osi solisit mo bofrer pou pey li larzan pou fer tousala. Mo finn sezi sa ler-la akoz mwasi mo enn madam me pa sa kalite-la.”

Savita inn gengn so non lo Facebook ek apre enn ti resers, li finn trouve ki Kamla fer sa avek plizir zom. Savedir li anvway bann foto touni ek video touni pou gengn kas. Li finn osi sorti avek plizir zom marye kont peyman. Li dir ki se enn gran problem pou lasosiete.

Savita pa ti anvi so bofrer so menaz kase ek linn koz avek Kamla ki pa finn ekout li. Nou interlokuter pa kone ki laport pou tape. Nou finn konsey li pou port plint. “Mo anvi piblik pran kont ek evit sa madam-la. Koumsa zot pa pou gengn problem dan zot menaz. Ena boukou bann fam pe gat repitasyon kan zot pe fer sa,” Savita konfie.

Alos nou finn desid pou publie Savita so problem pou met zot an gard ek kone ki sa kapav afekte plizir relasyon. Nou finn esay rant an kontak avek Kamla me pa finn resi. Nou pou met so versyon apre si gengne.

Comments

comments