[Exclusive] New Grove: Jaya “2 zom ek 1 fam ki ti sou rant dan mo lakour…”

Jaya* (non fiktif), enn abitant Deux-Bras, New-Grove ek ena 48 an, inn apros nou azordi, Zedi le 12 Oktob, pou rakont mezavantir ki finn pase avek li ek so garson, 16 an. Sa kosmar-la inn deroule Mardi le 3 Oktob ver 16hr30.

Jaya rakonte: “Sa ler-la mwa ek mo garson ti tousel lakaz. Mo finn trouv enn transpor aret divan mo laport. Ladan ti ena enn zom ek enn fam pe bwar labiyer ek fim sigaret. Monn sorti pou dir zot bouz enn tigit divan akoz ena zanfan kot mwa. Se enn move lexanp ki zot pou trouve.”

A sa moman lamem, sofer-la koumans zoure ek revolte. Dapre nou viktim, sofer-la enn ponpie ki abit mem lokalite. Enn lot misie ki travay kouma mason inn vini lo bisiklet ek koz avek sofer-la. Zot pa finn dakor saki Jaya inn dir inn rant dan so lakour. Dapre Jaya, 2 misie-la ek 1 madam-la ti sou.

“Sofer loto-la inn ouver mo gate ek zot tou inn rantre. Zot inn koumans agres mwa ek 1 misie ladan inn blok mwa kont enn miray. Monn esay defann mwa lerla mo garson inn vini. Madam ki ti parmi trap mwa par mo seve ek zet mwa anba. Mo finn blese lo mo lamin,” Jaya konfie avek nou.

Sa ler lamem so garson inn rod intervenir ek linn gengn kou partou avek bann-la. “Li finn rant andan lakaz me bann-la inn kontinie swiv li pou agres li. Mo finn telefonn lapolis ki finn tarde pou vini. Enn sans mo garson inn al larg nou lisyin rottweiler ek zot inn sove,” Jaya azoute.

Nou viktim ek so garson inn port plint stasyon lapolis Rose-Belle ek inn ranpli enn form 58. Li dir nou ki bann polisie pa finn fer zot travay kouma bizinek sa pe port li prezidis. Bann polisie inn sinpleman koz avek bann agreser-la san mem aret zot ek fer enn lalkol test.

Azordi, li per pou sekirite so garson ek li mem apre ki bann-la inn donn zot menas. Anplis, zot abit mem lokalite. Nou lans enn lapel avek otorite konserne pou pran sa ka-la o-seryer paski ti zafer koumsa ki dezenere ek kapav trouv krim.

Jaya pans pou ekrir enn let komiser lapolis lo sa ka-la ek al Human Rights Comission dan bann zour ki pe vini. Nou espere nou sa zafer-la pa vinn pli grav.

Comments

comments