Li Rod Protez So Papa Malad: Saki 5 Zom Fer Avek Enn Polisiyer Pou Fer Zot Soke

“Bann garson-la inn byin bat li..” Zot inn asiste sa senn-la ki finn fer zot per. Se atraver lizie so bann pros ek vwazin ki enn polisiyer finn tabase par sink individi.

Sa agresyon sovaz-la finn deroule dan lapremidi Samdi le 7 Oktob, lari Dispensaire dan Triolet. Sa zen fam 25 an-la inn esay port sekour so papa malad…

Polisiyer-la, ki afekte stasyon lapolis lokalite, inn resevwar plizir kou. Li aktuelman an konze malad. Dapre so bann pros, li finn tromatize. Sa sink zom-la finn arete. Zot inn konparet divan lakour Pamplemousses Mardi gramatin.

Dapre bann pros zen fam-la, sa zistwar-la inn koumanse apre enn diskisyon ki ti pe deroule depi plizir lane otour enn terin. “Ena enn polisie ki res vizavi ar bann-la ek sak fwa gengn laguer akoz enn zistwar baraz.”

Zour agresyon-la, li dir, bann temwin inn trouv polisie-la ti pe bwar avek sa sink sispe-la ki abit dan mem lokalite. “Ek kan inn gengn diskisyon sa sink zom-la koumans bat tifi-la so papa…”

“Sa sink garson-la ti pe bat so papa divan so laport mem. Sa ler-la tifi-la inn sorti pou ed so papa…”

Nou interlokuter dir li touzour dan sok. “Depi sa fami-la inn met miray, zot gengn laguer ar vwazin. Sak fwa bizin ena diskisyon akoz sa. Parfwa sa vinn violan. Me zame nou ti panse sa pou vinn osi grav enn zour…”

Dapre sa pros viktim-la, kan sa sink zom-la inn debarke pou atak so papa ki soufer maladi kardiak, polisiyer-la ti sur plas sa moman-la ek linn esay vinn an ed. “Sa sink garson-la ti pe bat so papa divan so laport mem. Sa ler-la tifi-la inn sorti pou ed so papa.” Nou interlokuter azoute: “Zame nou ti panse bann garson-la ki pena naryin a fer dan sa zafer-la pou vinn bat sa tifi-la koumsa…”

Comments

comments