Vol Kot Rama Valayden: Hans Emmanuel Bissessur Gengn 5 An Prizon

Verdik inn tonbe yer, Merkredi le 11 Oktob, dan lakour intermediyer. Hans Emmanuel Bissessur, enn abitan résidence Barkly ki ena 24 an, inn rekonet koupab pou vol kot Rama Valayden ek posesyon bann lartik ki linn kokin. Mazistrat Meenakshi Gayan-Jaulimsingh inn kondann li 5 an prizon. Akize-la inn desid pou fer apel.

Sa zafer-la remonte le 1er Septam 2016. Hans Emmanuel Bissessur finn rant dan lakaz avoka Rama Valayden dan Pailles. Li ti an konpagni enn konplis ek zot ti maske zot figir. Bann voler-la inn kokin bann bizou pou enn valer Rs 500 000, de telefonn portab, enn Ipad mini ek bann dokiman konsernan zafer Trilochun.

Hans Emmanuel Bissessur ti arete le 9 Septam 2016. Li finn avoue avek bann anketer ki li ti an konpagni so bofrer, Jonathan Levaillant, pandan sa kanbriolaz-la. li finn explike ki li finn fors laport koulisant pou rant dan lakaz avoka-la.

Se enn taxi maron ki finn transport zot. Akize-la finn egalman afirme ki li ti pe veye dan lokalite lavey vol-la, me pa ti kone ki se lakaz Rama Valayden.

Avoka Hans Emmanuel Bissessur, Me Satyajit Bundhoo, inn fer enn dernie pledwari avan zizman mazistrat-la. Li finn soulinie ki so klian inn korpere ek inn pled koupab depi koumansman prose-la. Avoka-la inn egalman fer resortir ki akize-la zen ek bizin gengn enn santans minimal.

Comments

comments