Aksidan Phoenix: 7 Blese Apre Enn Kolizyon Ant Enn Loto Ek Enn Fourgonet

Aksidan-la finn arive pre kot ronpwin Phoenix an direksyon Highlands.

Enn loto inn rant an kolizyon avek enn fourgonet. Finn ena 7 blese leze ek zot inn resevwar bann swin neseser lopital.

Sofer loto-la ki ti sou linflians lalkol inn plase an detansyon.

Lapolis inn ouver enn lanket pou konn sirkonstans sa aksidan-la.

Comments

comments