Sainte-Croix: Saki Finn Ariv Dwayne 1 An Merit Zot Lapriyer

Tipti Dwayne, 1 an ek abitan Sainte-Croix, pe lite ant lavi ek lamor.

Lanwit finn tonbe yer, Zedi le 12 Oktob. Enn ti bebe finn kondwir a lopital Jeetoo an irzans ver 21hr. Dwayne ki ena enn an inn subir bann grav brilir lo so vizaz ek lamin.

So leta lasante inspir viv inkietid ek li pou transfere departman bann gran brile dan lopital Victoria, ki trouv dan Candos.

Ki finn pase sa lanwit-la? Ziska ler nou pena plis informasyon akoz so mama ki ena 22 an pankor donn so versyon avek lapolis lo bann sirkonstans otour sa dram-la

Nou pou retourn avek plis detay kouma nou gengne. Anou prie pou sa ti bebe-la ansam lepep.

Comments

comments