Triolet: Enn Abitan Blok Akse Enn Kalimaye Ek Provok Koler Bann Abitan

Enn denome Avinash* (non fiktif), abitan Camp-Lilas Triolet, inn apros nou pou publie enn problem ki bann abitan ek bann manb ‘maa kali woman assosiation’ pe gengne.

Sa kalimaye-la ti pe okipe par bann gran dadi, dadi ek bann dimoun dan landrwa. Me azordi, zot nepli kone ki pou fer ek ki laport pou tape. Enn personn finn aste enn terin akote kalimaye-la ek li dir ki kalimaye-la osi pou li sa. 5 an desela, li ti rod met enn ‘grill gate’ divan kalimaye-la pou anpes publik gengn akse.

Enn ti lantre ki misie-la inn kite pou bann abitan rant dan kalimaye.

Sa inn provok inkonpreansyon ek koler parmi bann abitan. Le 14 Septam dernie, sa case-la inn pas lakour ek mazistra inn donn so verdikt ki kalimaye pa pou li. Ek sa pou zere par bann personn ki abitie zer sa. Malgre sa verdikt-la, misie-la inn koumans met baraz an blok.

Nou interlokuter explike: “Nou bann abitan nepli gengn akse enn lieu de culte. Nou finn mem gengn enn papie par lakour ki kalimaye pa pou li me li finn restrik akse. Nou finn al guet prezidan vilaz ki finn fer enn site visit. Misie-la pe provok boukou problem dan landrwa.”

Dapre Avinash, zot ti met enn murthee dan kalimaye-la ki finn brile ek zet andeor. Lo enn foto anba zot pou kapav trouv sa ek remarke ki zot inn blok akse pou fer lapriyer. Bann abitan dan nwar ek zot nepli kone ki laport pou tape. Zot inn desid pou met sa lo media pou ki dimoun guete ek donn konsey.

Enn murthee inn brile ek inn zet deor kalimaye.

Si zot ena kitsoz ki zot kapav konsey Avinash, met enn komanter ek li pou lir. Mersi lepep.

Comments

comments