[Video] PETA Denons MSAW: Zot Servi Bann Prodwi Menaze Pou Touy Bann Lisyin Eran

Dapre PETA UK, sa bann exekisyon barbar ki zot pe pratike lo bann lisyin pe fer pou ki zot pa agas tourist.

Zot inn fer bann lisyin eran dan enn kazie. Zot esay debat, zape ek bann lezot fini mor. Ena pe lite pou tini lo zot lapat… Pandan sa letan-la, enn ofisie Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) donn zot enn inzeksyon letal dan zot leker…

Se samem ki enn video ki finn difuze montre lo website PETA UK. Pa zis samem. Sa organizasyon-la apre bann lezot osi ki pe milit pou proteksyon bann zanimo dir ki zot inn dekouver bann fe troublan. Bann prodwi menaze ek disel pe melanze pou inzekte lo sa bann lisyin eran-la… Enn fwa zot fini mor, zot anter bann lysin-la.

Dapre PETA UK, sa bann exekisyon barbar bann lysin eran pe pratike pou ki zot pa agas bann tourist dan nou ti zil. Bann anplwaye MSAW gengn enn bonis pou sak lisyin zot kaptire, organizasyon-la afirme.

Divan sa bann fe-la, PETA UK inn lans enn petisyon online pou denons sa ka-la. An 2012, enn polemik ti eklate konsernan bann metod ‘kriel ek barbar’ ki pe servi dan Mauritius Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

Video:

Enn lekop Daily Mail ti difuz bann foto ki finn tire dan sa organizasyon-la ek finn montre kouma bann lisyin eran ti pe maltrete.

Dayer, dapre sa lanket-la, zot estime ki ant 60 000 ek 80 000 lisyin eran ti euthanazie.

Comments

comments