‘Just Married’: Enn Fotograf Gengn Enn Kontravansyon Zour So Maryaz

Li gengn enn kontravansyon zour so maryaz. Se enn dezagreman ki enn fotograf ki byin konu dan Moris inn gengne.

Sa zour-la, nouvo marye-la ti lo volan so loto avek so lamwatie kan enn polisie finn aret li.

Rezon pou sa kontravansyon-la: so plak nimero ti ekrir ‘Just Married’.

Lalwa ki dir lo bann plak nimero ki servi pandan bann karos maryaz? Tigit morisyin kone. Bizin enn otorizasyon spesyal avek NTA avan kouver so plak nimero, mem li tanporer.

Comments

comments