Lagar Lenor Port-Louis: Saki Sa Perver-la Fer Pou Fer Zot Tou Araze Ek Revolte

Atansyon bann madam. Finn trouv enn perver lagar lenor dan Port-Louis azordi, Samdi le 14 Oktob, ver 16hr. Obzektif sa zom-la, ki ena 30 an parla, se plas kamera anba zip bann tifi…

Enn temwin finn asiste tou sa sen-la. “Mo ti dan enn bis ek monn trouv enn misie ki ti ena enn konportman etranz. Li finn apros li enn group adolesan. Li finn viz bann zen tifi ki ti parmi. Bann-la ti pe diskite avek bann kamarad…”

Li azoute: “Latitid sa zom-la ti pe paret sispe. Monn obzerv li. Se apre plizir minit ki monn realize ki li ti pe esay filme anba zip enn tifi. Malerezman, mo pa finn gengn letan desann pou averti viktim-la. Veyikil dan ki mo ti ete inn repran so larout.”

Me saki fini arive inn fini arive. Madam, mamzel, nou konsey zot res pridan. Sinon kit perver pou fer enn fim dan so latet…

Comments

comments