Thias Zoel, 17 An “Mo ex-kopin vinn divan mo laport avek enn kouto dan lamin..”

Vandredi 13 inn port li malsans. Thias Zoel, enn zen tifi 17 an, inn viv enn veritab kosmar sa zour-la. Ver 14hr kan li ti kot li, so ex-kopin, Jerome Wayne, inn debark divan so lakaz avek enn kouto dan so lamin.

So ex-kopin ti araze ek finn dir li: “Si to pa sorti lo simin, mo koup twa paski to pa gengn drwa kit mwa.”

Tifi-la inn per ek panike. Linn telefonn lapolis sa ler-la. Ex-kopin-la pann siporte ki so kopinn kit li pou enn lot zom. Lapolis finn mande sur plas ek inn aret li. Enn lanket finn ouver lo sa zafer-la.

Comments

comments