[Video] Agresyon Enn Receveuse Bis UBS: “2 madam finn tap mwa kalot, koutpwin ek koutpie”

Li ti asize lo so lili dan lopital Jeetoo, Brinda paret perdi dan so bann panse. Sa anplwaye konpagni United Bus Service (UBS) rapel sa agresyon ki li finn viktim pandan so ler travay dan Baie-du-Tombeau, Merkredi le 11 Oktob.

De fam inn mont dan bis-la avan donn li bann kou lo so figir. Motif? Zot finn repros receveuse-la pou denons zot garson avek lapolis Plaine-Verte akoz bann-la pa ti pe rod peye dan bis.

Video:

Agresyon-la, li dir, finn prodwir an prezans enn dizen pasaze. Me personn pa finn oze intervenir.

Comments

comments