[Video] Pravind Jugnauth: “Li inportan ki nou donn lexanp”

Premie minist ek bann lider diferan parti politik ti prezan pandan selebrasyon ofisiel pou Divali organize par Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation dan Reduit yer, Vandredi aswar le 13 Oktob.

Pandan so diskour, Pravind Jugnauth inn deklare ki bann dirizan bann sosiete sosiokiltirel ek bann politisyin bizin donn lexanp. Ek li malere ki ena fer lekontrer.

Video:

Comments

comments