Aksidan La Flora: Oomesh Madhub Desede Swit A Enn Septisemi

Li finn pous so dernie soupir azordi apremidi, Dimans le 15 Oktob. Oomesh Madhub, ki ti ena 35 an, ti admet lopital Jawaharlal Nehru, ki trouv dan Rose-Belle, depi Mardi le 10 Oktob.

Sa zour-la, li ti viktim enn aksidan larout La Flora.

Sa dram-la finn prodwir kan li finn desann depi enn kamionet ki li ti pe kondwir. Kan linn travers divan veyikil ki li ti borde, Oomesh Madhub finn perkute par enn loto. Loto-la ti pe double kamionet-la sa ler-la.

Alerte, lapolis Grand-Bois finn rapidman al sur plas. Oomesh Madhub finn transporte lopital. Me li pa finn surviv. Lotopsi pratike par Dr Prem Chamane, medsin lezist lapolis, inn atribue so dese swit a enn septisemi.

Sofer loto-la finn fer enn lalkol test ki finn revel negatif.

Comments

comments