La Tour Koening: Saki Enn Granmer Fer Avek Enn Ti Bebe 2 An Inakseptab

Sa zen mama 23 an-la dir li pa kone ki finn pase… so ti bebe ki ena 2 an aktuelman dan unite swin intansif dan lopital Dr A.G. Jeetoo. Ti bebe-la dan enn leta kritik, ek li pe soufer enn tromatism kranyin.

Merkredi le 11 Oktob, ver 16hr30, mama lafami ti lo so plas travay. Li finn resevwar enn call telefonn so mama.

Mama-la finn dir so tifi ki so zanfan pa byin. Li finn panse ki se enn sinp lafiev, li finn donn li enn kalman.

Sof ki leta ti bebe-la pa finn ameliore sa ler-la. Zen mama-la finn desid pou amen so ti bebe lopital Zedi le 12 Oktob, gramatin boner. Medsin inn konstate ki ti bebe-la finn resevwar plizir kou dan so latet.

Sa zafer-la finn refere avek lapolis La Tour Koening. Lapolis inn ouver enn lanket lo sa zafer-la.

Comments

comments