[Video] Lalanguegate: Zot Upload Video Latchmee Devi Adheen Lo Enn Site Porno

Apre bann esanz video ek foto dan zafer sextos ki inplik depite Kalyan Tarolah, bann internot inn expoz korespondant-la. Enn klip ki montre Latchmee Devi Adheen inn publie online lo enn site pornografic lo xvideos.com.

Klip-la ki finn publie enn semen avan, li dure anviron 59 segonn. Se enn montaz realize apartir bann esanz konversayon WhatsApp ant zen fam-la ek sekreter parlmanter prive (PPS)

Inn titre klip-la lalangate 2 ek finn met an sen Latchmee Devi Adheen, akonpanie avek bann foto touni ek bann extre video ki pe sirkile lo Facebook depi ki sa zafer-la finn eklate. Saki intrig dimoun, se kisana finn publie li online. Profil ki finn upload video-la servi mem non avek viktim-la ek ena so foto osi. Klip-la vinn guete par plis ki 700 internot. Zot kapav vizyonn video-la anba ek klik lo link-la:

Klik isi pou al lo video-la

L’Express inn kontakte avoka Latchmee Devi Adheen, Me Akil Bissessur. Li finn indike ki li finn inform eleman lapolis kan so kliant inn fer depozisyon dan zafer sextos.

Sa skandal-la finn eklate 2-3 semen avan. Enn konversayon WhatsApp finn rveele par Latchmee Devi Adheen. PPS Kalyan Tarolah prinsipal interlokuter avek bann video ek bann foto ki zot finn esanze par sa servis mesazri-la.

Tandik site porno xvideos.com, se 16e site pli vizite Moris dapre alexa.com. Par zour, enn internot pas 12 minit lo site-la. Enn personn kapav konsilte 9 paz par zour, swa diferan klip porno.

Comments

comments