La Rosa: Kajal, 18 An Ek Orfelinn, Kit Lakaz Sove Avek So Kopin

“So lavi pa ti bon ditou.” Se koumsa mem ki Soobhee, tantinn ki finn fer grandi sa zen tifi-la apre lamor so bann paran, koumans so zistwar.

Depi ki Kajal inn kit lakaz so tantinn, lavi nepli parey. Sa abitant Bois d’Oiseaux, La Rosa-la inn desid pou al abit avek enn zom ki li finn tonb amourez. So disparisyon ti raporte avek lapolis Rose-Belle lasemen dernie.

Papa Kajal inn desede 2 an desela. So tantinn Sobee explik nou ki li finn konsider Kajal kouma so prop tifi. Li finn aksepte fer bann sakrifis pou satisfer bann bezwin Kajal.

Me Kajla pa finn montre oken santiman pou so tantinn ek lafami an zeneral. Azordi, tantinn-la konfie avek nou ki li fini koup tou relasyon ant li ek Kajal.

Inside News finn al kot sa lafami-la.

Video:

Comments

comments