[Video] Lakour Suprem: Aret Ex-Polisie Ziaoudeen Norah Ek Pa Finn Trouv Oken Explosif

Tou inn retourn normal apre enn divan panik ki finn soufle dan lakour suprem azordi gramatin, Lindi le 16 Oktob. Depi trwa zer dimatin, lapolis ti lo lipie apre ki zot inn dekouver enn cocktail molotov divan lakour suprem.

Lapolis stasyon Pope Hennessy ek bann limie Criminal Investigation Division (CID) Port-Louis sud inn mande sur plas. Pa fini, lakour suprem inn bizin evakue pandan lazourne apre enn fos alert ala bonb ki finn deklanse par enn apel anonim.

Bomb Disposal Unit depi Special Mobile Force inn chek partou dan batiman lakour suprem pou detekte si ena kitsoz lous. Apre enn lafouy zeneral, batiman-la finn re-ouver so laport pou bann publik ek bann odisyon dan lakour suprem inn repran normalman.

Lapolis antretan pa finn tarde pou met lamin lo enn ex-polisie. Li finn arete par enn lekip Central Market Police Post. Ziaoudeen Norah soupsone pou lans enn cocktail molotov azordi gramatin byin boner.

Video:

Kifer enn zes parey? Dapre bann sours polisiyer, Ziaoudeen Norah, ki akize pou meurt so mama, an 2011, dan Phoenix, ti anvi evti konparet lakour azordi. Sa ansyin polisie-la ti bizin prezante azordi gramatin dan lakour asiz divan ziz Benjamin Marie Joseph.

Comments

comments