Curepipe: Riya Aste Enn Lakrem Ki Gat So Figir. Partaze.

Riya* (non fiktif) ki ena 23 an, inn apros nou pou met publik okouran enn prodwi ki pe vande lo Facebook. Li dir ki ena dimoun pe fer fos marketing ek zot pe vann enn lakrem ki apel ‘Dr Rachel’.

Riya explike: “Monn tonb lo enn post lo Facebook kot enn dimoun pe vann enn lakrem pou figir. Sa lakrem-la inn gat mo figir. Kan mo telefonn madam-la pou explik li mo problem kan monn servi sa, li koup mo call. Kan li pran mo call li zour mwa.”

Nou viktim nepli kone ki pou fer ek linn desid pou kontakte nou pou rakont sa problem-la. Li pa anvi lot dimoun tonb dan piez kouma li ek servi lakrem-la. “Mo konsey dimoun pa aste sa lakrem-la sinon zot osi zot kapav viktim kouma mwa. Mo ti pey sa Rs 600 K Rs 300 pou so serom,” Riya azoute.

Li konfie ki sa dimoun-la inn fer plizir kont lo Facebook pou vann sa prodwi-la me li pa reponn kan gengn problem. Li bon zot kone ki sa personn-la pe poste sa prodwie la partou lo tou group ek anntie Moris pe trouve.

“Kouma li fini vann so prodwi, li blok dimoun ki aste sa avek li lo Facebook. Nou averti publik an zeneral fer atansyon ek pa aste sa prodwi-la. Pa blie partaz sa lartik-la pou dimoun kone avan zot aste sa prodwi-la. Mersi lepep.

Comments

comments