Enn Ti Bebe 10 Zour Perdi Lavi: Michel Rakont Sa Aksidan-la

Enn ti bebe 10 zour inn perdi lavi dan enn aksidan larout dan Cotteau-Raffin yer, Lindi le 16 Oktob.

Nourison-la ti abor enn loto avek 8 lezot personn ladan de zanfan: enn tipti tifi 10 mwa ek enn adolesant 15 an. Zot inn blese grav, ek zot inn admet dan swin intansif.

Zot ti pe sorti laplaz Au Morne kan sofer-la inn perdi kontrol so veyikil.

Azordi gramatin, Elodie, mama ti bebe-la, pa ti kone ki so ti bebe inn perdi lavi.

Michel, enn parmi bann pasaze dan loto-la, finn lezerman blese. So konpagn, li dan enn leta kritik. Nou interlokuter ti pe al Quatre-Bornes avek so konpagn ek bann zanfan.

“Nou finn gengn enn lift. Sofer-la ti pe koz koze ek fer bann plezantri. Li finn koumans zigzage kan li ti pe kondwir. Loto-la inn tap avek enn pie ek inn fer plizir tono. Monn trouv bann lezot pasaze inkonsian ek mo fam ti pe sinyin depi so labous. Monn resi sorti depi loto-la ek bann pasan inn ed mwa me ti bebe-la pa finn surviv,” Michel indike.

Sofer-la finn fer enn lalkol test ki finn revel negatif.

Comments

comments