Lopital Moka: Saki Enn Polise Fer Avek Sa Gran Dimoun-la Pou Fer Zot Revolte

Tousala inn deroule dan lopital Moka kan Hossen Abdool Carrim, ki ena 81 an, finn viktim britalite polisiyer.

Nou viktim ti al lopital Moka pou pran medikaman pou so madam ki ena 72 an. Linn viv enn veritab kosmar yer gramatin, Lindi le 16 Oktob. Maler finn trap li kan enn polisie finn agres li san oken rezon.

Li finn blese lo so lamin ek finn kondwir lopital Victoria dan Candos pou bann premie swin. Li finn fer enn depozisyon kont so agreser ek ranpli enn Police Form 58. Viktim-la so bann pros dir ki li soufer bann konplikasyon kardiak ek li osi diabetik.

Aster so blesir inn konplike. So tansyon osi inn monte ek li pe soufer. Nou pa kapav toler enn akt barbar koumsa ek demann otorite fer lalimiyer ladan pli vit posib. Ninport ki rezon ena, li pa enn rezon pou fer brutalite lo enn gran dimoun.

Partaz sa lartik-la pou antie Moris trouve ki dominer zot pe fer avek nou bann gran dimoun ek zot pran aksyon kont sa polisie ki ti dan so ler travay dan lopital Moka. Nou kondann sa akt-la si trouv li koupab pou britalite polisiyer.

Comments

comments