Komisyon Lo Ladrog: Enn Lekip l’ADSU Kokin Rs 1,5 Millions

“Nou finn gengn informasyon ki zot lekip inn kokin Rs 1,5 million swit a enn arestasyon,” ansyin ziz Paul Lam Shang Leen dir serzan Trendy Thondee, ki afekte Anti Drug and Smuggling Unit Flacq azordi, Merkredi le 18 Oktob.

Sa ofisie-la ti konvoke divan komisyon danket lo ladrog swit a enn let denonsiasyon ki ti adrese komisyon.

Paul Lam Shang Leen kalifie li kouma enn ‘heavy gambler’ ek Trendy Thondee finn depans Rs 220 000 dan kazino an 2012. Ansyin ziz-la inn osi remarke ki polisie-la finn depans Rs 30 000 dan enn sel sware dan kazino ki trouv dan Flacq an Juillet kan li tous enn saler Rs 23 000.

Serzan-la inn replike ki ti ti ena larzan dan labank. Paul Lam Shang Leen inn fer li rapel ki li sou serman ek dapre bann detay ki komisyon finn resevwar, serzan-la ti ena selman Rs 5 lo so kont. “I will look into that Mister Chairman,” polisie-la inn reponn.

Bann vwayaz dan La Chine ek Australie pou Trendy Thondee inn osi intrig prezidan komisyon danket. Li finn demann serzan-la kot li finn trouv otan larzan pou pey so bann biye avion. Apre enn moman silans, li finn reponn parey: “I will look into that Mister Chairman…”

Interoze lo bann alegasyon lo vol enn som Rs 1,5 million, Trendy thondee inn avanse ki se Dwarika Persand, enn Women Police Sergent depi l’ADSU Flacq, ki finn donn li sa som larzan-la avan li al kot so frer an Australie. Kan linn retourne, li finn rann li larzan-la.

Trendy Thondee pou retourn divan komisyon danket ankor enn fwa dan 15 zour. Li pou bizin prezant so bann bank statements ek pou so fam osi.

Enn tigit boner, komisyon danket ti odisyonn enn Field Intelligence Officer ki ti an kontak avek prizonie Gerald Prosper. Ofisie-la finn reponn ki antan enn Intelligence Officer,  li souvan an kontak avek bann informater ek bann trafikan.

Li finn osi explike ki li finn travay lo arestasyon Gerald Prosper dan enn zafer vol. Sa ofisie lapolis-la bizin retourn divan komisyon dan 15 zour.

Comments

comments