Servis Ospitalie: Enn Verite Saki Ashvin Pou Rakont Nou Ek li Byin Revoltan

Ashvin inn porte enn gran problem ki plizir dimoun fer fas kan al lopital lo enn group lo Facebook. Li demann lepep ki zot panse lo servi ospitalie. Li dir ki Lindi aswar dernie li ti al lopital apre ki so enn pros inn aval enn pikan.’

Alos li finn al lopital pli pros kot li, savedir lopital Mahebourg. Laba zot inn dir li ki pa fer x-ray aswar ek zot inn bizin al lopital Rose-Belle avan al ENT, akoz pa fer x-ray ENT. Zot inn tir kart lopital Rose-Belle pou fer x-ray. Zot inn pass kot dokter ek inn trouv enn truk lo rapor x-ray. Dokter inn dir zot ki pena ekipman pou tir pikan-la ek bizin al ENT mem pou fer sa.

“Kan nou finn al laba ti fini ariv preske 2hr dimatin. Saki tir kart ti dan gran somey ek infirmie osi ti pe dormi. Nou finn bizin tape pou zot leve koumadir pe tap lafenet laboutik. Finalman, zot inn dir nou ki gramatin pou opere ek bizin reste. Sasi si ena lasal ki lib akoz bizin fer planning pou operasyon-la. Zot inn osi dir ki ena risk gengn enn abse ek inn konsey nou retourne gramatin,” Ashvin rakonte.

Bann viktim pa finn kas latet ek inn retourne gramatin. Li demande ki nou pey gro tax pou gengn enn servis parey. Zot inn desid pou al enn  klinik pou enn servis meyer. “Laba pa finn tarde, ek dokter inn koumans konsilte mem avan tir kart. Zot inn fer x-ray lo vites ek bann truk neseser. Spesialist inn vini deswit ek ti ena tou lekipman anplas. Zot inn resi trouv pikan-la ek retir li,” Ashvin konfie.


Nou demann nou mem kot sa pey-la pe ale, pe pey tou sa bann dokter-la gro lapey pou gengn enn servis mizerab. Akoz sa ki nou trouv dimoun mor vit dan lopital. Partou lant. Eski sa pou kontinie koumsa mem? Ki zot panse lepep. Met enn komanter anba.

Comments

comments