[Video] Meurt Hemma Seetul: Saki Belmer-la Revele Pou Fer Antie Moris Soke

Lanket lo meurt Hemma Seetal lo pwin pou termine. Hansaree, belmer viktim-la inn fer bann grav revelasyon lo size sa dram-la ki finn prodwir dan lasware 26 Septam dan zot lakaz ki trouv dan Mahebourg.

Enn diskisyon, li finn konfie avek bann anketer, inn eklate ant so belfi ek so garson Swaraj. A enn sertin moman, li finn trouv so garson pe laguer fizikman avek so madam. “Mo trouv mo garson pe pez likou mo belfi…”

 

Video:

Dapre enn sours pros bann anketer, Swaraj ki Me Ritesh Sumputh pe defann li, nie tou bann fe. Moman dram-la, li afirme, li pa ti lakaz. “Mo ti al tabazi”. Li mintenir ki finn dekouver so fam mor dan zot lasam. Li finn met pandi avek enn horni.

li bon zot note ki Hansaree Seetal inn partisip a enn rekonstitisyon de-fe Mardi le 17 Oktob. Bann limie Major Crime Investigation Team ek bann eleman SOCO ti sur plas. Lanket mene par SP Luciano Gerard ek CI Goolaub.

Comments

comments