[Video] Résidence La Cure: Saki Ariv Enn Gran Dimoun Byin Trist

Yvette Ang-Ho, ki ena 95 an ek alite, inn mor swit a enn insandi dan so lakaz ki trouv dan Résidence La Cure dan lasware Mardi le 18 Oktob. So lekor finn evakue ver 23hr par bann manb Scene of Crime Office.

Video:

Sa insandi-la finn eklate ver 21hr. Dapre nou bann informasyon, so lafami ti prezan moman dram-la me personn pa finn kapav rantre pou sap Yvette Ang-Ho.

Lapolis ek bann ponpie Port-Louis ti sur plas zis byin tar yer aswar.

Comments

comments