Viol Dan cité Malherbes: Nadine “Tonton finn riss mwa apre finn apiye mwa kon miray. Li finn lev mo zip…”

Solange, 90 an, pa finn kwar so lizir sa zour-la. Li finn surpri so neve Gérard Saramandif ki ena 60 an ki ti pe gengn rapor sexuel avek zot nies Nadine, enn andikape ki ena 34 an.

Gérard Saramandif ti telman konsantre pandan rapor sexuel-la ki li pa finn rann kont prezans so kouzinn. Solange ti vinn rann vizit granmer Nadine dan cité Malherbes.

Sa zen fam-la, ki soufer enn andikap mantal depi so lanfans viv kot so granmer maternel. So mama, ki finn remarye, rann li vizit toulezour. Solange, soke par sa sen-la, finn alert granmer Nadine deswit.

Se enn skandal dan lafami. Sa ka-la finn raporte stasyon lapolis eau Coulée mem zour. Interoze par bann polisie, Nadine ki gengn difikilte pou exprime, rakonte ki sa zour-la li ti pe met linz sek dan lakour. Gérard Saramandif, ki abit mem lakour, finn apros li.

“Letan mo ti pe met linz sek, tonton finn ris mwa apre finn apiy mwa kont enn miray. Li finn lev mo zip…” Bann polisie finn al kot sispe-la enn tigit letan apre me li pa ti kot li.

Dapre enn sours pros avek bann anketer, sispe-la finn arete azordi, Merkredi le 18 Oktob, ver 12hr30.

Comments

comments