Deli Ladrog: Enn Fam Gengn 5 An Prizon

Verdik inn tonbe. Marie Jessica Sabrina Comole, ki ena 29 an, inn gengn 5 an prizon ek enn lamann Rs 50 500 dan lakour intermediyer yer, Merkredi le 18 Oktob. Tousala pou deli ladrog ek ‘outrage’ dan lakour. Mazistra Pranay Sewpal inn pran an konsiderasyon le-fe ki linn, depi koumansman lanket, korpere avek lazistis ek finn pled koupab sou bann sarz ki finn retenir kont li.

Bann deli-la remonte a 12 Aout 2013, dan lakour intermediyer. Marie Jessica Sabrina Comole ti ena, dan so posesyon, 0,98 gram eroinn ek o,48 gram brown sugar, tou le-de disimile dan enn pake sigaret. Pou sa infraksyon-la, li finn gengn trwa an prizon ek enn lamann Rs 50 500 yer.

Mem zour, zen fam-la ti ena enn lot pake sigaret lo li ki kontenir 4,25 gram gandia dan 22 sase selofann; 4,57 gram gandia dan 22 lezot sase ek 0,86 gram gandia anvelope dan enn trwaziem sase. Pou sa deli-la, li finn kondane a enn an prizon.

Marie Jessica Sabrina Comole ti ena lo li bann konprime Valium Roche 2, ki ti kasiet dan enn lot pake sigaret. Pou sa trwaziem deli-la, li finn gengn enn an prizon.

Par ayer, zen fam-la ti, sa zour-la, pri an flagran deli par enn polisie kan li ti pe donn 30 sim kart telefonn – 15 kart sim emtel ek 15 kart sim orange – a enn deteni, enn denome Gianni Grondin. Li ti dan lakour intermediyer pou so prose sa zour-la.

Pou sa outrage-la dan lakour, Marie Jessica Sabrina Comole finn gengn trwa mwa prizon ek enn lamann Rs 500.

Comments

comments