[Exclusive Video] Britalite Polisiyer Dan Phoenix: Saki Enn Lekip L’ADSU Fer Avek Enn Lafami Sokan

Ashley* (non fiktif), enn abitan Phoenix, inn pros nou azordi pou montre ki so lafami inn sibir avek enn lekip l’ADSU dan lasware Mardi le 17 Oktob. Plizir manb so lafami inn tromatize ek blese sa lanwit-la, parmi ti ena ti tifi 2 an ek 6 an.

Nou viktim rakonte: “Enn lekip l’ADSU inn aterir kot nou ant 22hr ek 23hr Mardi le 17 Oktob san oken search warrant. Zot ti vinn kot mo bofrer ki abit Phoenix.

Zot inn fouy li me pa finn gengn naryin ilegal lo li. Zot inn koumans bat li ek rod rant dan so lakaz. Mo bofrer, so madam, so zanfan 2 an ek mo bofrer so frer ti lakaz sa lanwit-la ek zot temwin sa sen violan-la.”

Ashley osi ti prezan ek zot inn bless plizir manb so lafami. Zot finn anpes bann-la rant dan lakaz akoz zot pa finn prezant enn search warrant. “Pa ti ena warrant pou fouye ek anplis, pa ti ena enn madam lapolis avek zot. Ti ena mo ser lakaz. Kan boukou dimoun inn koumans vinn kot zot lakaz, zot inn kalme.”

Sa lanwit-la zot inn aret Ashley so bofrer ek so frer pou ‘break of vagabond’. Kifer? Akoz swadizan zot dir ki Ashley so bofrer inn zour bann-la me kan guet byin, se bann-la ki antor. Zot inn tromatiz antie lafami inkluan bann ti zanfan.

Video:

Ashley konfie: “A enn moman, zot inn tir enn pistole pou tir kout bal tou. Zot servi weapon pou enn koz initil zis akoz inn zoure. Ek nou ti pe anpes zot fouye. Zot inn fer brit ek sovaz sa lanwit-la. Pa pou kapav bliye.”

“Saki mo pli sagrin, ti ena mo nies 2 an ek enn lot 6 an inn temwin sa sen violan-la. Zot inn servi lafors ek mo lamin inn blese. Mo ser tou inn blese ek zot pou kapav trouve lo video-la. Aster kouma nou pou travay pou nouri nou lafami. Kisana antor? Nou nepli kone ki laport pou tape,” Ashley azoute.

Ashley so traka pa fini lamem paski aster zot bizin guet avoka ek rod kas pou pey kosyon so bofrer. Ki zot panse lo sa lepep? Se koumsa ki zot travay isi? Met enn komanter anba.

Comments

comments