Kondane 34 An Prizon: Peroomal Veeren Benefisie Enn Remiz Lapen 5 An

Sa informasyon-la finn konfirme par avoue Pazhany Rangasamy. Peroomal Veeren inn benefisie enn remiz lapen 5 an, oktrwaye par prezidant repiblik an Aout. Enn desizyon ki finn pran apre bann rekomandasyon komisyon pourvwa an-gras.

Dapre avoue-la, pena naryin abnormal apre sa remiz lapen-la ki finn akorde a Peroomal Veeren. “Lorsqu’il a été condamné à 34 ans de prison en 2012, le juge n’avait pas considéré le temps que Peroomal Veeren est resté en détention préventive. Cela explique la décision de la présidente.”

Peroomal ti kondane 34 an prizon an 2010 sou enn sarz ‘attempt to possess dangerous drug for the purpose of distribution’ sou lartik 30 (1) (f) (ii), 41 (3) (4), 47 (2) et 47 (5) (a) depi Dangerous Drug Act ek an vertu bann lartik 2 ek 45 depi Interpretation and General Clauses Act. Enn santans ki finn mintenir par lakour asiz an 2012.

Se an 2003 ki Peroomal Veeren finn konn so bann premie demele avek lapolis pou posesyon ladrog. An 2005, alos ki li ti pe ankor atann so santans, Anti Drug and Smuggling Unit remont ziska li dan lanket arestasyon enn etranzer pou posesyon 1,8 kg eroinn. Valer sa marsandiz-la estime a Rs 18 million. Apre lanket, inn trouve ki se Peroomal Veeren ki finn komandit sa zafer-la depi prizon.

Comments

comments