[Video] Enn Bebe 10 Zour Mor Dan Enn Aksidan: Granmer “Mo pa ti kone ki mo ti zanfan fini mor”

Chantal Jules, 49 an, ankor dan sok. Admet dan lopital apre ki li finn viktim enn terib aksidan Lindi le 16 Oktob dan La Gaulette, se apre de zour apre ki li finn aprann ki so ti zanfan 10 zour (garson so tifi Elodie Jules, 19 an) inn desede apre 2-3 ler tan sa dram-la.

Loto dan lakel li ti ete an konpagni 7 lezot dimoun inn tap avek enn pie avan fer plizir tono. Chantal Jules rakont nou ki li finn tonb san konesans avan repran konesans dan lopital. “Mo pa ti kone ki mo ti zanfan ti fini mor.”

Video:

Michel, konpagnon Elodie, inn revinn lo sa dram-la. Dapre li, se sofer Jason Kensley, 22 an, ki finn provok sa aksidan-la.

Comments

comments