Curepipe: Enn Marsan Anbilan Resiste Bann Polisie

Enn insidan finn eklate abor marse Curepipe dan lamatine Zedi le 19 Oktob. Sa finn deroule pandan ki lapolis ti pe rod anbark enn marsan anbilan dan zot veyikil.

Zom-la inn fer rezistans ek sa insidan-la finn atir plizir dimoun. Li dir ki li pa ti pe vann bann lartik ilegalman me bann polisie inn kontinie fer zot travay. Enn sak ki kontenir bann prodwi li ti pe vande inn sezi.

Lapolis Curepipe inn ouver enn lanket lo sa zafer-la.

Comments

comments