Tranquebar: Sara Mont Dan Bis. So Ex-Mari Swiv li, Saki Arive Apre Revoltan !

“Mo pou rey to figir, mo pa pou les twa al La France. To pou al dormi dan lopital…” Se bann propo ki enn individu 34 an inn fer kont so ex-kopinn abor enn bis dan Tranquebar Merkredi le 18 Oktob.

Linn panike, prezume viktim-la ki ena 36 an finn al stasyon lapolis Pope Hennessy, dan Port-Louis pou port plint. Li per ki so ex-kopin pa exekit so bann menas ki linn fer.

Sa insidan-la finn deroule ver 13hr Merkredi dernie. Sara*, ki travay kouma enn servez, ti pe atann lo enn bistop dan Tranquebar.

Li pe res kot so bann paran avek so tifi ki ena 9 an depi so separasyon avek papa so tifi.

Apre ki li finn mont dan bis, li realize ki so ex-kopin inn swiv li. Zom-la finn egalman asiz dan bis-la ek se lamem ki Sara so kosmar koumanse.

Viktim-la afirme ki li konn karakter so ex-kopin, se akoz sa rezon lamem ki li per pou so sekirite. Li finn fer enn depozisyon avek lapolis ek deklare ki li finn deza gengn Protection Order dan le-pase.

Comments

comments