Trou-aux-Biches: Enn Bato Derive; 5 Peser-la Sains Et Sauf

Vivano, bato an fib dever ki finn chavire depi plizir zour o-larz Moris, ti trouv pre avek nou lakot. Finn trouv li azordi, Vandredi le 20 Oktob, pa lwin avek Trou-aux-Biches.

Se Mardi le 17 Oktob, enn tigit apre 18hr, ki National Coast Guard (NCG) inn resevwar enn lapel par Feroz Taher, proprieter bato-la. Li finn inform bann-la ki sink so bann peser ti an difikile a 16 mil notik (anviron 30 kilomet) o-larz Grand-Baie.

Bann eleman NCG lokalite, abor enn fast interceptor boat, inn resi sekourir sink zom-la ver 19hr20. Antretan, bato-la ek so moter finn andomaze ek inn pran dilo.

Sa anbarkasyon-la inn derive plizir zour dan ot-mer. Dapre lapolis, proprieter-la inn some pou retir so bato depi lamer ek pran bann mezir neseser pou evit polisyon ek tou insidan dan lamer. “Bann gard-kot pe swiv sa sitiasyon-la depre,” enn sours otorize deklare.

Comments

comments