Trou-aux Biches: Enn Bato Derive Apre Ki Li Finn Devire Dan Ot Mer

National Coast Guard finn alerte. Enn bato lapes ki ti met kap lo Saint-Brandon pe aktuelman derive. Li pre avek brizan Trou-aux-Biches.

Dapre bann gard-kot, pena personn abor. Sa anbarkasyon-la finn devire dan lamer ot, dapre ki nou finn konpran. Inn fini prevenir proprieter bato-la.

Antretan, bann abitan larezyon ek bann adept plonze sou-marinn byin mekontan avek sa. Zot explike ki sa bato-la an-drin ek pe andomaz lanvironnman marin, notaman bann koray.

Ek osi, ena enn loder for ki pe degaze depi bato-la. Dapre bann informasyon, se diesel ki finn fane lo sirfas dilo…

Comments

comments