Ville-Noire: Enn Madam Brile Pandan Ki Li Ti Pe Alim Lalanp

So leta lasante zize byin serye. Pandan ki li ti pe alim lalanp yer, Zedi le 19 Oktob, Sangita Gungah, ki ena 49 an, inn brile.

Sa insidan-la finn prodwir dan lapremidi Zedi le 19 Oktob dan so lakaz ki trouv Fabien Road, Ville-Noire.

Se belser Sangita Gungah ki finn trouv dife pran lo li. Finn imediatman kondwir li lopital Victoria dan Candos. Li finn admet dan Burns Unit.

Dapre bann medsin, lavi Sangita Gungah pa an danze.

Lapolis inn ouver enn lanket.

Comments

comments