[Audio] 85 Millions: Eski Tiraz-la Kapav Trike ?

Bann Morisyin, bann pariyer an partikilie, pou tant zot sans dan loto azordi, Samdi le 21 Oktob. Pou koz, kaniot finn ariv enn som Rs 85 millions, apre ki pa finn ena gengnan la semen dernie. Se enn parmi pli gro som kaniot loto, pli gro ti Rs 120 millions an 2014.

Sertin zouer panse ki tiraz-la trike. Dayer an Irlande mwa dernie, finn ena enn gro som polemik apre ki bann nimero 33 ek 38 finn apersu dan mem boul. Me direkter exekitif Lottotech, Moorghen Veeramootoo, rasire ki se inposib pou trik enn tiraz. So bann explikasyon:

Lot par, Moorghen Veeramootoo soutenir ki bann Morisyin pou tant zot sans kan kaniot-la vinn pli gro.

Direkter exekitif Lottotech finn egalman lans enn apel avek publik pou zwe responsableman, savedir, pa depas limit.

Comments

comments