Batterie-Cassée, Roche-Bois: Lapolis Met Lamin Lo Enn ‘Gang’ Voler

Zot ti pe kokin dan bann bungalow ki trouv dan lenor ek l’est pey. Enrico Chery, 43 an, ek Michael Donald, 26 an, soupsone pou fer parti enn ‘gang’ trwa voler, finn arete dan enn lakaz ki trouv dan Batterie-Cassée, Roche-Bois yer, Vandredi le 20 Oktob. Zot inn komet pa mwins ki 20 vol avek efraksyon.

Se Northern Special Squad, mene par serzan Jaisen Arnasala, ki finn organiz sa operasyon-la depi enn semen. Bann polisie inn resi trak Enrico Chery, prezume servo sa group-la, an vizionan bann zimaz kamera surveyans.

Dapre sertin informasyon, bann lekip Northern Special Squad, Criminal Investigation Division (CID) Piton ek Terre-Rouge ek Field Intelligence Office (FIO) Flacq, Special Supporting Unit ek Metropolitan Police divizyon lenor, finn al Roche-Bois ver 8hr30 Vandredi. Zot inn rant dan lakaz enn fam ki trouv Batterie-Cassée, Roche-Bois.

Enrico Chery, ki pena lakaz fix, ek Michael Donald, enn abitan Baie-du-Tombeau, finn arete par lapolis. Prezume servo sa ‘gang’-la ti ena enn mont mark Tissot dan so lamin ki valer Rs 100 000. Enn trwaziem sispe aktivman reserse par lapolis.

De sispe-la finn interoze longman avan plase an detansyon. Zot soupsone pou komet plizir vol dan bann vilaz kotie kouma Trou-aux-Biches, Péreybère, Poste-Lafayette, Roches-Noires, Trou-d’Eau-Douce, etc.

Enrico Chery ek Michael Donald pou tradwir divan Bail and Remand Court azordi, Samdi le 21 Oktob. Enn akizasyon vol avek efraksyon finn retenir kont zot.

Bann polisie CID Piton ti dirize par inpekter Sangaralingum ek bann CID Terre-Rouge inn dirize par inspekter Kailash Derochoonee. Bann ofisie FIO Flacq ti mene par serzan Rakesh Luchmun.

Comments

comments