Calebasses: Aksidan Ant 2 Loto

Finn ariv enn aksidan lo otorout Calebasses an direksyon Grand-Baie azordi, Samdi le 21 Oktob.

Enn kolizyon ant de veyikil a lorizinn sa aksidan-la. Enn loto retrouv li dan kwin larout.

Lapolis finn mande sur plas. Dapre bann premie informasyon, pa finn ena blese grav. Lapolis inn ouver enn lanket pou konn sirkonstans sa aksidan-la.

Comments

comments