Chemin-Grenier: Enn Zom Marye Met Pandi Me Bann Polisie Sap Li Dan Ler

Vandredi le 20 Oktob ver 10hr finn ariv sa. Lapolis Chemin-Grenier finn informe ki enn zom inn esay donn li lamor par pandezon dan so lakaz.

Zot inn al sur plas lo vites ek bann polisie inn remarke ki enn zom, ki ti inkonsian, anba lavarann, ek ti pe sinyin depi so labous. Dapre so madam, li finn esay swiside avek led enn dra par deryer zot lakaz.

Lapolis inn transport li lopital Nehru, Rose-Belle. So leta lasante inspir viv inkietud, dapre bann medsin.

Lapolis Chemin-Grenier inn ouver enn lanket pou konn sirkonstans deryer sa akt-la ki ti kapav tourn mal.

Comments

comments