Stanley: Enn Zom Met Lesans Lo So Fam Avan Bril Li Vivan

Finn ena enn sen orer Lindi le 16 Oktob dan Beau-Bois, Stanley. Nathalie F., 49 an, ti pe dormi kan so konpagnon Joseph Fabieb, 41 an, inn met lesans lo li avan alim enn zalimet.

Sa ler-la Nathalie santi kitsoz pe brile ek so somey inn kase. Linn soke kan linn leve ek inn diriz li mem andeor lakaz pou rod led avek bann vwazin.

Bann vwazin inn alerte par so bann kri ek zot inn fer neseser pou teign dife-la. Apre sa, zot inn trap Joseph Fabien ek koumans bat li. Enn parmi bann vwazin inn alert lapolis larezyon ki pa finn tarde pou vini.

Zot inn transport Nathalie an irzans a lopital pli pros paski li ti soufrant. Fabien finn arete par lapolis mem zour.

Bann medsin inn donn premie swin Nathalie avan transfer li Burns Unit dan lopital Victoria, Candos. Enn lanket inn ouver par lapolis pou fer lalimiyer lo sa zafer-la.

Nou pou retourn avek plis detay taler…

Comments

comments