Aeropor Plaisance: Lapolis Aret Enn Koup Avek 7 Kilo Eroinn

7 kilo eroinn. Se samem ki bann Custom anti-narcotics section ek bann eleman Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) inn sezi lo enn koup etranze. Zom-la, ki ena 33 an ek fam-la, 31 an, finn arive kan zot inn rant aeroport Plaisance Vandredi le 20 Oktob.

Se pandan enn lafouy ki lapolis inn dekouver sa ladrog-la. De pake ki kontenir eroinn finn retrouve dan zot valize.

Valer marsan sa ladrog-la estime a anviron Rs 105 millions.

Swit a zot arestasyon, enn exersis controlled delivery inn met lo lipie lo lord DCP l’ADSU, Bhojoo.

Pandan sa operasyon ki finn mene azordi, Dimans le 22 Oktob, dan enn lotel ki trouv dan lesud, de Morisyin, Linda Mannick, 45 an ek Jean Patrice Bégué, 20 an, finn apreande.

Tou le-de abit Batterie-Cassée, Roche-Bois.

Comments

comments