Curepipe: 3 Polisie Fer Sign Pou Aret So Masinn. Saki Mohammed Gulrez Fer Avek Zot Sokan Ek Revoltan.

Samdi le 21 Oktob ver 9hr. Trwa polisie ki ti pe fer kontrol lo larout prinsipal dan Curepipe inn fer sign enn sofer kamionet pou arete. Olie aret so masinn, sofer-la inn fons lo trwa polisie-la ki finn resi avanse atan.

Apre sa, zot inn pran zot motosiklet ek fer enn kours pourswit. Sofer-la inn konstate ki bann-la pe swiv li ek linn koumans roul pli vit. Antretan, bann motar lapolis demann ranfor zot koleg DSU.

Kan finn ariv anviron cité Atlee dan Forest-Side, sofer-la inn sorti depi so kamionet ek esay sove.

Trwa polisie-la inn esay metriz li me Mohammed Gulrez, 33 an, pa finn aksepte perdi. Kan bann polisie DSU inn ariv sur plas pou donn koudmin, de parmi finn agrese. Mohammed Gulrez finn resi metrize par bann polisie avan kondwir li stasyon lapolis.

Bann polisie inn konstate ki kamionet-la pa ti ena lasirans ek deklarasyon. Mohammed Gulrez pena permi kondwir.

Li finn prezante divan Bail and Remand Court (BRC) yer, Samdi le 22 Oktob.

Comments

comments