Metro Express: Zot Agres Enn Madam Sud Africaine 26 An Koutpie

Apre bann manifestasyon, aster agresyon ? Saki sir, se ki Metro Express pa pas inapersi. Ek de Sud-Africain ki pe travay lo sa proze-la inn pey fre resaman. Zot finn atake.

Premie agresyon-la inn arive le 12 Oktob. Viktim-la, enn Sud-Africain 22 an, dan Moris apre demann Larsen and Toubro.

Sa Consulting Surveyor-la inn gengn enn koutpie par enn zom, ki finn egalman andomaz so loto alos ki li ti lo sit Metro Express dan Pailles. Agresyon-la finn raporte le 21 Oktob.

Enn deziem agresyon finn prodwir le 20 Oktob. Sann kou-la enn Sud Africaine 26 an. Alos ki li ti pe travay lo sa proze-la, dan Barkly, de personn finn atak li. Zot inn donn li enn koutpie avan zet so bann ekipman.

Enn parmi bann agreser-la inn dir li kit plas sit-la. O kontrer, zot pou revini akoz zot opoz sa proze Metro Express-la.

Lanket lapolis pe kontinie lo sa zafer-la.

Comments

comments