Trou-aux-Biches: Li Amen Enn Prostitue Dan Pansiona “Mo fam pa lakaz li kot so mama azordi misie…”

Samdi le 21 Oktob ver 21hr. Larout prinsipal Trou-aux-Biches ti vid. Marie Aurélie, 23 an, ki ti met enn minizip ek enn top ti pe marse lo trotwar.

Sa fer pliz ki ener tan ki li pe fer so bann zes avek bann otomobilist me personn pann mord lamson. Apre 2-3 minit, enn loto kouler nwar inn ralenti ek aret enn tigit pli lwin avek li. Zom-la inn desann depi so volan ek inn al koz avek Marie Aurélie.

Apre enn konversasyon, li finn tir kas depi so pos ek finn donn zen fam-la. Apre sa, Marie inn mont dan loto ansam avek li. Zom-la inn zet enn koudey otour li ek inn pran direksyon morselman Ramdany.

Me en zafer li pa finn pran kont, tou sa bann fe ek zes-la inn trike. Se bann limie Northern Special Squad ki, depi inpe letan, lo lapist bann prostitue ki inplike dan trazaksyon ladrog.

Zot inn pran direksyon enn pansyona dan loto Toyota-la. Inpe minit plitar, zot inn surpri Marie Aurélie ek so klian dan enn lasam. Zot pa ti atann pou gengn enn surpriz parey ek finn suplie bann polisie pou les zot ale.

“Mo fam pa lakaz li kot so mama azordi misie. Mo ti anvi amiz enn tigit, les mo ale.” Li finn profit labsans so madam, li konfie avek bann polisie, pou pas enn bon letan avek Marie Aurélie. Sa fonksyoner-la finn otorize pou ale tandi Marie Aurélie  finn plase an detansyon. Li finn prezante lakour azordi, Lindi le 23 Oktob.

Comments

comments