Beau-Vallon: Jenita* 18 An Viktim Enn Viol Port Plint Lapolis

Enn adolesant 18 an, alegue ki li finn viktim enn vol Dimans gramatin byin boner le 22 Oktob dan Beau-Vallon.

Prezume viktim-la, enn denome Jenita* (non fiktif), finn aprose par enn individu ki li ti kwar li kone kan li ti pe marse lo larout. Li ti sou linflains lalkol sa ler-la.

Jenita dir: “Nou ti fek sorti enn program ek zot inn depoz mwa divan mo laport. Mo bizin mars enn bout pou rant lakaz. Ler mo pe ale, mo ti kwar enn kamarad dan landrwa inn trouv mwa ek apros mwa. Mo ti sou linflians lalkol ek ti pe fer nwar. Mo pann remarke kisann-la sa.”

Sispe-la, ki ena 25 an, finn gengn relasyon sexuel avek nou viktim. Li dir ki linn fer sa san so konsantman.

“Mo pann dakor li fer sa avek mwa paski mo ti sou linflians lalkol sa ler-la. Mo pa finn ena kouraz pou anpes li. Mo finn desid pou port plint kont li. Mo doute kapav enn kiken inn swiv mwa,” Jenita konfie.

Lapolis Mahébourg finn alerte. Adolesant-la inn admet lopital Jawaharlal Nehru dan Rose-Belle. So prezume agreser aktivman reserse par lapolis.

Comments

comments