[Exclusive Video] Vacoas: Kours Pourswit Spektakiler Ant Lapolis Ek Enn Veyikil Sispe Ki Arme

Finn ena enn sen spektakiler azordi gramatin, Merkredi le 25 Oktob, dan Vacoas. Enn veyikil ti pe swiv enn masinn lapolis ki ti pe fer enn kours pourswit. Sa finn dure pandan 20 minit, dapre temwin sa sen-la.

Temwin-la explike lo video-la ki lapolis ti pe swiv enn veyikil sispe. Li finn filme sa sen-la net ek inn swiv veyikil lapolis-la pou donn zot ranfor. Dapre so bann dir, veyikil inkrimine-la inn tap avek plizir lezot veyikil ek bril robo plizir fwa avan lapolis intersepte li.

Video:

Temwin-la dir ki se premie fwa li trouv enn zafer parey Moris. Ki pe ariv bann sofer azordi-zour ? Li byin trist trouv enn sofer sove kot li ti kapav tap avek enn inosan. Nou kondann sa akt-la ek nou espere lalwa vinn sever lo bann zafer parey. Ki zot panse lepep ?

Comments

comments