Rose-Hill: Madam Enn Parlmanter Ranvers Enn Zom Mortelman

Madam enn parlmanter pou tradwir divan lazistis azordi, Merkredi le 25 Oktob. Sa abitant Ebene-la, ki ena 44 an, inn ranvers Siddick Tagaully, 60 an, yer, Mardi le 24 Oktob. Viktim-la inn rann lam azordi gramatin, Merkredi le 25 Oktob.

Aksidan-la finn arive dan Ollier, Rose-Hill. Viktim-la finn answit transporte lopital Victoria, dan Candos. Lotopsi ki finn pratike par Dr Prem Chamane inn atribue so dese swit a bann multip blesir.

Lalkol test ki finn pratike lo sofer-la inn revel negatif.

Comments

comments